Tình Thương Của Thầy Chân Đất Dành Cho Trẻ Mồ Côi

Thượng tọa Thích Định Tánh được mọi người gọi bằng cái tên thân thương là thầy đi chân đất, vì quanh năm thầy chỉ đi chân đất nhưng tất cả tình thương của thầy đều dành cho trẻ mồ côi và những người già neo đơn mà thầy cưu mang tại Mái Ấm Mây Ngàn.