“HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT” – Tặng Quà Tết Cựu TNXP

15g ngày 7/2/2021 ( 26 tháng chạp – Canh Tý ) Đoàn Bác Sĩ Tâm Việt phát trên 100 phần quà tới cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn tại tư gia anh Dương kim Kết, một thành viên đoàn BÁC SỸ TÂM VIỆT.