Clip Chương Trình Y Tế Xanh 288-1

Chương trình y tế xanh 288 “VÒNG TAY YÊU THƯƠNG”. Ngày 29-30-31/05/2020 ĐOÀN BÁC SĨ TÂM VIỆT – Trưởng đoàn : Bác Sĩ Hồ Hoàng Tuấn – Văn Phòng : Số 92 Nguyễn Thị Nhỏ,Phường 15,Quận 11,TP.HCM – ĐTDĐ. : 0916767272 – Website. : https://bacsitamviet.com 👉 Nếu thấy hay bạn có thể ủng hộ cho quỹ thuốc Đoàn Bác Sĩ Tâm Việt Chủ Tài Khoản : HỒ HOÀNG TUẤN Số Tài Khoản Việt Nam Đồng : 051.100.3844257 - Ngân Hàng Ngoại Thương TPHCM-Q5. Số Tài Khoản ngoại tệ : 0421370412616 ( Swift code : BFTVVNVX) VIETCOMBANK.

Chương trình y tế xanh 288 “VÒNG TAY YÊU THƯƠNG”.

Ngày 29-30-31/05/2020

ĐOÀN BÁC SĨ TÂM VIỆT

– Trưởng đoàn : Bác Sĩ Hồ Hoàng Tuấn

– Văn Phòng : Số 92 Nguyễn Thị Nhỏ,Phường 15,Quận 11,TP.HCM

– ĐTDĐ. : 0916767272

– Website. : https://bacsitamviet.com

👉 Nếu thấy hay bạn có thể ủng hộ cho quỹ thuốc Đoàn Bác Sĩ Tâm Việt

Chủ Tài Khoản : HỒ HOÀNG TUẤN

Số Tài Khoản Việt Nam Đồng : 051.100.3844257 – Ngân Hàng Ngoại Thương TPHCM-Q5.

Số Tài Khoản ngoại tệ : 0421370412616 ( Swift code : BFTVVNVX) VIETCOMBANK.