Chương Trình Y Tế Xanh 287

Mái Ấm Mây Ngàn, Gò Dầu, Tây Ninh.
ngày 03.05.2020.
Khám bệnh
– Dọn vệ sinh
– Nấu ăn cho hơn 300 người già neo đơn, bệnh tật và trẻ em mồ côi tại mái ấm Mây Ngàn – tỉnh Tây Ninh.