Chương Trình Y Tế Xanh 273

Ngày 14/9/2019 Đoàn BS Tâm Việt về thăm Mái Ấm Mây Ngàn ở xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Khám bệnh, phát thuốc, phục vụ ba bữa ăn dinh dưỡng sáng, trưa, chiều cho người già neo đơn và trẻ mồ côi tại đây. Ngoài các hoạt động trên, anh chị thành viên trong đoàn đã làm vệ sinh, tẩy trùng tất cả các phòng trong Mái Ấm.

PHỤC VỤ BỮA ĂN DINH DƯỠNG CHO CÁC CỤ GIÀ NEO ĐƠN.

Ngày 14/9/2019 Đoàn BS Tâm Việt đến Mái Ấm Mây Ngàn phục vụ ba bữa ăn dinh dưỡng cho 200 cụ già neo đơn và bệnh tật. Các cụ được khám bệnh, phát thuốc, phục vụ ba bữa ăn nhiều dinh dưỡng, thấy các cụ ai cũng vui.

PHỤC VỤ BỮA ĂN DINH DƯỠNG CHO CÁC CHÁU MỒ CÔI TẠI MÁI ẤM MÂY NGÀN.

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG KHU NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN.

PHỤC VỤ CẮT TÓC CHO CÁC CỤ GIÀ NEO ĐƠN.

NHÓM HẬU CẦN CHƯƠNG TRÌNH 273 MÁI ẤM MÂY NGÀN.

NHỮNG VÒNG TAY YÊU THƯƠNG

Tin và ảnh: Dương Kim Kết