ATM XE LĂN

ATM XE LĂN XIN đăng ký trên FB : Bác Sĩ Tâm Việt
Tiêu chí của Đoàn Bác Sĩ Tâm Việt là :
” Nếu bạn thật sự cần thì lấy, có rồi xin nhường cho người khác “, Anh chị em nhận hoặc hổ trợ nhận xe xin làm một thao tác nhỏ , cung cấp thông tin : Họ Tên – Địa chỉ – Số điện thoại liên lạc – Hình ảnh (gởi qua facebook) đoàn có cơ sở căn cứ yêu cầu tìm xe phù hợp cho người sử dụng
BS Hồ Hoàng Tuấn.
( BS Tuấn không tiếp qua điện thoại vì sáng giờ hơn 200 cuộc gọi, không trả lời hết được)
Ngân hàng xe lăn vẫn còn xe dự trữ, nhưng có lẻ một số bạn chia sẻ nhanh quá , ” AI CÓ NHU CẦU THÌ CỨ LẤY – AI CÓ THÌ CHO” sắp tới ngân hàng sẽ khô máu, Gia đình mình có xe lăn, cán tập đi, dụng cụ tập vật lý trị liệu không sử dụng , xin cho BS Tuấn, tổ bảo trì sẽ vệ sinh, sửa chữa để tặng lại cho người cần, nếu có điều kiện thi ủng hộ xe mới càng tốt.