Chương trình bữa ăn dinh dưỡng lần thứ 8

267/11/1 đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Thứ Hai, ngày 05/01/2015

 Thư ngỏ

     Bếp cơm từ thiện của Đoàn Bác Sĩ Tâm Việt nhằm phục vụ bữa ăn dinh dưỡng miễn phí dành cho người lao động có thu nhập thấp.

     Kính mong các anh chị em và các mạnh thường quân đến tham gia.