Đã tạo ra thiết bị mô phỏng hoạt động của ruột con người.

 
Trong khi nghiên cứu một lựa chọn chính xác hơn để nuôi cấy tế bào thông thường, các kỹ sư sinh học thuộc Viện Wyss ( thuộc Havard) đã phát triển một thiết bị có thể bắt chước cấu trúc sinh lý học và vật lý của ruột của con người, họ gọi nó là gut-on-a-chip, thiết bị này có thể giúp người ta hiểu thêm về các rối loạn đường ruột và sử dụng để đánh giá sự an toàn và hiệu quả của phương pháp điều trị tiềm năng.
Mặc dù chỉ có kích thước như một cái USB nhưng nó có thể mô phỏng dưới dạng 3D các hoạt động của ruột người gồm màng bọc, lớp cơ, lớp dưới niêm mạc, lớp niêm mạc. Thiết bị có thể thể bắt chước chuyển động như ruột người (tức là di chuyển thức ăn dọc theo đường tiêu hóa một cách tự nhiên).
Mặt khác, các vi khuẩn đường ruột có thể “sống tốt” trên gut-on-a-chip, đó là điều quan trọng để mô phỏng một cách thực nhất về đường ruột của chúng ta. Các kỹ sư khá kỳ vọng về thiết bị này và hỵ vọng nó sẽ có giá trị to lớn trong việc nghiên cứu hệ tiêu hóa của con người, ngoài ra nó cũng có thể được sử dụng để kiểm tra sự an toàn và hiệu quả của phương pháp điều trị mới, kiểm tra sự trao đổi chất và hấp thu thuốc và các chất dinh dưỡng.
Nguồn: Gizmag