Tổng kết Chương trình Hội Chợ Từ Thiện Gây Quỹ Hỗ Trợ Thuốc lần 2

Chân thành cảm ơn các Anh chị ủng hộ hàng cho Hội chợ Từ Thiện lần 2 , xin phép chuyển hết số tiền này vào Quỹ thuốc dành cho người nghèo trong chương trình “ Người Nghèo và Ước Mơ Về Thuốc Trị Bệnh ”