Tổng kết Chương trình Hội Chợ Từ Thiện Gây Quỹ Hỗ Trợ Thuốc lần 1

Chân thành cảm ơn các Anh chị ủng hộ hàng cho Hội chợ Từ Thiện lần 1 – năm 2014, xin phép chuyển hết số tiền này vào Quỹ thuốc dành cho người nghèo.