Hùn Phước Xây Nhà

Tin vui về 2 ngôi nhà tình thương tại Xã Binh Phú – Huyện Càng Long – Tỉnh Trà Vinh !

A- Ngôi nhà thứ 1 của anh Hồ Chí Tâm đang vận động được : 19.500.000 VNĐ ( dự kiến 50.000.000 VNĐ)
1/ Anh Hồ Phi Hải : 5.000.000 VNĐ
2/ Anh Hồ Đinh Hoàng Minh : 1.000.000 VNĐ
3/ Anh Hồ Hoàng Bảo Vinh : : 5.000.000 VNĐ
4/ Anh Hồ Viet Lam : 1.000.000 VNĐ
5/ Quỹ Tâm Yêu Thương (tranh đá quý Ngọc Việt Art): 1.000.000 VNĐ
6/ Cô Thân Hàm Nghi : 1.000.000 VNĐ
7/ Hanh Nguyen Bich : 2.000.000 VNĐ
8/ Hanh Doan : 500.000 VNĐ
9/ Em Thu – Đà Lạt : 1.000.000 VNĐ
10/ Gia đình Anh Ngô Văn Mức : 1.000.000 VNĐ
11/ Anh Ho Viet Lam : 1.000.000 VNĐ
12/ Anh Chi Lieu Vy : 1.000.000 VNĐ
13/ Thanh Pana – Ngọc Trinh : 1.000.000 VNĐ

B- Ngôi nhà thứ 2 của chị Nguyễn Thị Ái được Chị Hồ Thị Bích Ngọc tặng 40.000.000 VNĐ xây nguyên căn nhà

Chân thảnh cảm ơn tất cả những tấm lòng Việt
BS Hồ Hoàng Tuấn.