Duyên và nợ

 

Mỗi chương trính đến với người nghèo chúng tôi nghĩ đến cái duyên, vì chúng tôi không đủ tài lực, nhân lực để đi đến tất cả mọi miền đất nước, mỗi khi có một địa chỉ đỏ được quý ân nhân ủng hộ một phần thuốc, thì chúng tôi phải lên kế hoạch vận động, tất cả số tiền vận động tập trung vào thuốc, vào y tế, vào quà …. Phí tham gia thành viên chỉ dùng để trang trải hoạt động sinh hoạt cho đoàn, chúng tôi thu 2 mức phí thành viên chính thức (có đóng hội phí hàng năm) và thành viên không chính thức, nếu tính bài toán thu đúng thu đủ, ăn uống tự nấu thì lời quá nhiều ? Có một số người thì lờ mờ rằng trong số này còn được miễn giảm nữa ? …… và bắt đầu có sự ganh tị ? Phí tham gia mỗi chuyến đi chúng tôi cũng cân nhắc mức tối thiểu để phục vụ cho mỗi thành viên, việc tự nấu ăn nhằm giúp ăn uống hợp vệ sinh , an toàn thực phầm và san sẻ một phần cho thành viên miễn giảm, một số thành viên miễn giảm chúng tôi cũng đã bàn rất kỹ nhằm tạo điều kiện cho các anh chị không có đủ điều kiện tham gia đóng góp, chúng ta đi giúp tất cả người nghèo thì tại sao chung quanh ta có những khó khăn mà chúng ta không thể giúp ? có một số anh chị vị lòng tự trọng nhất quyết đóng đủ nhưng xét về hoàn cảnh công tác chuyên môn và vị trí tham gia chúng tôi quyết định, Những nhân tố tích cực, thật sự khó khăn, muốn tham gia không cần nói gì cả xin hãy đến bắt tay tôi và xiết thật mạnh là tôi sẽ hiểu mình cần làm gì ! và cũng xin các bạn cũng đừng so đo với người anh em của mình.
Cái duyên chúng ta gặp nhau để cùng nhau trả nợ đời, niềm hạnh phúc chính là trao sức khỏe cho người nghèo, trao một món quà nhỏ lúc khó khăn, tạo một tiềng cười vui cho trẻ thơ, yêu thương bản thân và anh em xung quanh chúng ta, duyên nợ trọn vẹn.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, yêu thương đông đầy yêu thương .
BS Hồ Hoàng Tuấn