25 C
Thanh pho Ho Chi Minh, VN
Tuesday, January 21, 2020
Đoàn Bác Sĩ Tâm Việt

Nhà hảo tâm Chương trình 254 năm 2018

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình "Y Tế Xanh 254" "TÔI NGƯỜI VIỆT NAM" Vương Quốc Campuchia Ngày 17 - 21 / 10 / 2018 Kinh phí...

Nhà hảo tâm Chương trình 253 năm 2018

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình "Y Tế Xanh 253" Cửa khẩu Bờ Y - Xã Bờ Y - Huyện Ngọc Hồi – Tỉnh...

Nhà hảo tâm Chương trình 252 năm 2018

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " Y Tế Xanh 252 " Ngày 31 / 07 / 2018 Chân thành cảm ơn những tấm lòng...

Nhà hảo tâm Chương trình 251 năm 2018

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " Y Tế Xanh 251 " Ngày 15 / 07 / 2018 Chân thành cảm ơn những tấm lòng...

Nhà hảo tâm Chương trình 250 năm 2018

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " Y Tế Xanh 250 " " CHO NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI THÊM Ý NGHĨA " Ngày 27...

Nhà hảo tâm Chương trình 249 năm 2018

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " Y Tế Xanh 249 " " ẤM LÒNG MÙA GIÁP HẠT " Ngày 06 / 05 / 2018 Chân...

Nhà hảo tâm Trao Tiếp Yêu Thương năm 2018

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " Trao Tiếp Yêu Thương " Chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng ủng hộ cho Con...

Nhà hảo tâm Chương trình 248 năm 2018

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " Y Tế Xanh 248 " " NGHĨA TÌNH ĐẤT ĐỎ MIỀN ĐÔNG " Ngày 17 / 03 /...

Nhà hảo tâm Chương trình “HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT” năm 2018

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT " Năm 2018 Chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng. Chân thành cảm ơn...