31 C
Thanh pho Ho Chi Minh, VN
Friday, August 23, 2019
Đoàn Bác Sĩ Tâm Việt

Báo cáo tài chính 2 ngôi nhà tình thương đã khởi công tại Xã...

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Dự kiến khánh thành vào ngày 28/07/2019  Tổng kinh phí: 90.000.000 đồng. Ngôi nhà mới chính là niềm ước ao của...

Nhà hảo tâm Chương trình 267 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình "Y Tế Xanh 267" Khám bệnh phát thuốc cho người nghèo Cà Mau. Ngày 28-29-30/06/2019 Chân thành cảm ơn...

Nhà hảo tâm Chương trình 266 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình "Y Tế Xanh 266" Khám bệnh phát thuốc cho người nghèo Xã An Quy - Huyên Thạnh Phú...

Nhà hảo tâm Chương trình 265 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình "Y Tế Xanh 265" Khám bệnh phát thuốc cho người nghèo bị nhiễm chất độc màu da cam Xã...

Nhà hảo tâm Chương trình 264 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình "Y Tế Xanh 264" Xã Lác Xuân - Xã Ka Đơn - Xã Tro - Xã Tu Tra,...

Nhà hảo tâm Chương trình 263 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình "Y Tế Xanh 263" "Cầm Lòng Không Đậu !!" Hội Người Mù Giồng Trôm - Bến Tre. Ngày 23/03/2019. 1250...

Nhà hảo tâm Chương trình 262 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình "Y Tế Xanh 262" " Vòng Tay Nhân Ái!" Mái ấm Mây Ngàn - Chùa Cẩm Phong - Tây...

Nhà hảo tâm Chương trình Mini Show Trưa – Chiều 30 Tết

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình "Mini Show Trưa - Chiều 30 Tết" 1/ Mái ấm La Vang - Số 30 đường 5F, Phường...

Nhà hảo tâm Chương trình 259 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình "Y Tế Xanh 259" "HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT VI NGƯỜI NGHÈO" 1/ Xã Biên giới, Huyện Châu Thành, Tỉnh...

Nhà hảo tâm Chương trình 258-259 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình "Y Tế Xanh 258-259" "HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT VI NGƯỜI NGHÈO" 1/ Xã đão Thạnh An - Huyện Cần...