29 C
Thanh pho Ho Chi Minh, VN
Monday, July 6, 2020
Đoàn Bác Sĩ Tâm Việt

Nhà hảo tâm Chương trình “HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT” năm 2018

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT " Năm 2018 Chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng. Chân thành cảm ơn...

Nhà hảo tâm Chương trình 244 năm 2017

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " Y Tế Xanh 244 " " NGHĨA TÌNH MIỀN BIÊN CƯƠNG " Ngày 21 / 10 / 2017 Chân...

Nhà hảo tâm Chương trình 242 năm 2017

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " Y Tế Xanh 242 - Vu Lan Báo Hiếu" Ngày 10 / 09 / 2017 Chân thành cảm...

Nhà hảo tâm Chương trình 245 năm 2017

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " Y Tế Xanh 245 " " ÁO ẤM CHO EM – GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC " Ngày 06...

Nhà hảo tâm Chương trình 243 năm 2017

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " Y Tế Xanh 243 " “TRĂNG SÁNG ĐẠI NGÀN” Ngày 29 - 30 / 09 / 2017 Chân thành...

Nhà hảo tâm Chương trình 240-241 – năm 2017

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " Y Tế Xanh 240 - 241 " Ngày 12 - 13 / 08 / 2017 Chân thành cảm...

Nhà hảo tâm Chương trình 239 – năm 2017

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " Y Tế Xanh 239 " Ngày 02 / 07 / 2017 Chân thành cảm ơn những tấm lòng...

Nhà hảo tâm Chương trình 238 – “Đại Lễ Phật Đản PL.2561” – năm...

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " Đại Lễ Phật Đản PL.2561 " Ngày 07 / 05 / 2017 Chân thành cảm ơn những tấm...

Nhà hảo tâm Chương trình 237 – “MÙA GIÁP HẠT” – năm 2017

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " MÙA GIÁP HẠT " Ngày 09 / 04 / 2017 Chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng. Chân...

Nhà hảo tâm “SỔ VÀNG – 2017”

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " TÂN NIÊN 2017 " Ngày 12 / 02 / 2017. Chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng. Chân...