30.2 C
Ho Chi Minh City
Thursday, May 13, 2021
Đoàn Bác Sĩ Tâm Việt

Nhà hảo tâm Chương trình “HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT” năm 2018

0
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT " Năm 2018 Chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng. Chân thành cảm ơn...

Nhà hảo tâm Chương trình 244 năm 2017

0
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " Y Tế Xanh 244 " " NGHĨA TÌNH MIỀN BIÊN CƯƠNG " Ngày 21 / 10 / 2017 Chân...

Nhà hảo tâm Chương trình 242 năm 2017

0
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " Y Tế Xanh 242 - Vu Lan Báo Hiếu" Ngày 10 / 09 / 2017 Chân thành cảm...

Nhà hảo tâm Chương trình 245 năm 2017

0
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " Y Tế Xanh 245 " " ÁO ẤM CHO EM – GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC " Ngày 06...

Nhà hảo tâm Chương trình 243 năm 2017

0
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " Y Tế Xanh 243 " “TRĂNG SÁNG ĐẠI NGÀN” Ngày 29 - 30 / 09 / 2017 Chân thành...

Nhà hảo tâm Chương trình 240-241 – năm 2017

0
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " Y Tế Xanh 240 - 241 " Ngày 12 - 13 / 08 / 2017 Chân thành cảm...

Nhà hảo tâm Chương trình 239 – năm 2017

0
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " Y Tế Xanh 239 " Ngày 02 / 07 / 2017 Chân thành cảm ơn những tấm lòng...

Nhà hảo tâm Chương trình 238 – “Đại Lễ Phật Đản PL.2561” – năm...

0
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " Đại Lễ Phật Đản PL.2561 " Ngày 07 / 05 / 2017 Chân thành cảm ơn những tấm...

Nhà hảo tâm Chương trình 237 – “MÙA GIÁP HẠT” – năm 2017

0
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " MÙA GIÁP HẠT " Ngày 09 / 04 / 2017 Chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng. Chân...

Nhà hảo tâm “SỔ VÀNG – 2017”

0
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình " TÂN NIÊN 2017 " Ngày 12 / 02 / 2017. Chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng. Chân...