36 C
Thanh pho Ho Chi Minh, VN
Wednesday, February 26, 2020
Đoàn Bác Sĩ Tâm Việt

Nhà hảo tâm Chương trình 281 năm 2020

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình Y Tế Xanh 281  Ngày 11/01/2020 Cửa khẩu Dinh Bà - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp. Công tác chuẩn...

Nhà hảo tâm Chương trình 280 năm 2020

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình Y Tế Xanh 280  Ngày 04-05/01/2020 Xã Đắk Wer – Huyện Đắk R'lấp – Tỉnh Đắk Nông. Công tác chuẩn...

Nhà hảo tâm Chương trình 279 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình Y Tế Xanh 279  Ngày 12-13-14-15/12/2019 Giáo Xứ Kon Rơng - Xã Hà Đông- Huyện Đặk Đoa – Tỉnh...

Nhà hảo tâm Chương trình 278 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình Y Tế Xanh 278  Ngày 15-16-17/11/2019 Xã Măng Tố - Huyện Tánh Linh – Bình Thuận. Công tác chuẩn bị...

Nhà hảo tâm Chương trình 277 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình Y Tế Xanh 277  “HALLOWEEN KHĂN RẰN” Ngày 02-03/10/2019 Thị trấn Ba Tri - Huyện Ba Tri - Tình Bến...

Nhà hảo tâm Chương trình 275 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình Y Tế Xanh 275  “THU QUYẾN RŨ” Ngày 19/10/2019 Xã Tân Thành – TP Đồng Xoài - Bình Phước. Công việc...

Nhà hảo tâm Chương trình 274 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình Y Tế Xanh 274  “GIEO MẦM THIỆN” Ngày 27-28-29/09/2019 Thôn Động Thông – Xã Phước Chiến - Huyện Thuận Bắc...

Nhà hảo tâm Chương trình 273 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình Y Tế Xanh 273  Ngày 14/09/2019 Mái Ấm Mây Ngàn - Chùa Cẩm Phong - Tây Ninh. Công việc cần...

Nhà hảo tâm Chương trình 271-272 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình Y Tế Xanh 271-272  Ngày 07-08/09/2019 Trung thu và khám bệnh phát thuốc, tặng qua cho trẻ em Tỉnh...

Nhà hảo tâm Chương trình 270 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình Y Tế Xanh 270 - "TRĂNG SỚM ĐẠI NGÀN" Ngày 30-31/08 đến ngày 01/09/2019 Trẻ em nghèo trường nội...