25 C
Thanh pho Ho Chi Minh, VN
Friday, September 20, 2019
Đoàn Bác Sĩ Tâm Việt

Nhà hảo tâm Chương trình 271-272 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình Y Tế Xanh 271-272  Ngày 07-08/09/2019 Trung thu và khám bệnh phát thuốc, tặng qua cho trẻ em Tỉnh...

Nhà hảo tâm Chương trình 270 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình Y Tế Xanh 270 - "TRĂNG SỚM ĐẠI NGÀN" Ngày 30-31/08 đến ngày 01/09/2019 Trẻ em nghèo trường nội...

Nhà hảo tâm Chương trình 269 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình Y Tế Xanh 269 - "VU LAN MÙA HIẾU HẠNH" Ngày 11/08/2019 Xã An Lạc - Huyện Hồng Ngự...

Báo cáo tài chính 2 ngôi nhà tình thương đã khởi công tại Xã...

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Dự kiến khánh thành vào ngày 28/07/2019  Tổng kinh phí: 90.000.000 đồng. Ngôi nhà mới chính là niềm ước ao của...

Nhà hảo tâm Chương trình 267 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình "Y Tế Xanh 267" Khám bệnh phát thuốc cho người nghèo Cà Mau. Ngày 28-29-30/06/2019 Chân thành cảm ơn...

Nhà hảo tâm Chương trình 266 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình "Y Tế Xanh 266" Khám bệnh phát thuốc cho người nghèo Xã An Quy - Huyên Thạnh Phú...

Nhà hảo tâm Chương trình 265 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình "Y Tế Xanh 265" Khám bệnh phát thuốc cho người nghèo bị nhiễm chất độc màu da cam Xã...

Nhà hảo tâm Chương trình 264 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình "Y Tế Xanh 264" Xã Lác Xuân - Xã Ka Đơn - Xã Tro - Xã Tu Tra,...

Nhà hảo tâm Chương trình 263 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình "Y Tế Xanh 263" "Cầm Lòng Không Đậu !!" Hội Người Mù Giồng Trôm - Bến Tre. Ngày 23/03/2019. 1250...

Nhà hảo tâm Chương trình 262 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ Chương trình "Y Tế Xanh 262" " Vòng Tay Nhân Ái!" Mái ấm Mây Ngàn - Chùa Cẩm Phong - Tây...