Trang Bị Thêm Dụng Cụ Nha Khoa – 2016

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ

TRANG BỊ THÊM DỤNG CỤ NHA KHOA 

Xin chân thành cảm ơn những Quý ân nhân đã ủng hộ tiền để trang bị thêm cho dung cụ nha khoa :
1/ Gia Đình BS Phước Bình An : 1.000.000 VNĐ
2/ 2 Bà Mẹ VN Cô Thân – Cô Cứng : 1.000.000 VNĐ
3/ Nguyễn Hữu Trang Thơ (con Anh Huân) : 2.000.000 VNĐ
4/ Pearl Nguyen : 1.000.000 VNĐ

Một MTQ dấu tên ủng hộ toàn bộ dụng cụ bổ sung, những phần đóng góp hiện tại và tiếp theo dùng mua vật liệu tiêu hao phục vụ cho nha khoa
BS Hồ Hoàng Tuấn.

Kính gửi: Bác sĩ Hồ Hoàng Tuấn – Trưởng đoàn từ thiện BS Tâm Việt.
Hơn hai năm trước đây, trong chuyến đi thiện nguyện ở Campuchia, phần lớn dụng cụ nha khoa bị giữ lại ở cửa khẩu Việt Nam. Số ít dụng cụ còn lại hiện đang sử dụng, nhưng hao mòn và rỉ sét gần hết. Trong mỗi đợt công tác, nha khoa thường giải quyết từ 100 đến hơn 300 lượt bệnh nhân cho các khâu (khám, trám và nhổ). Nhu cầu điều trị răng của bà con vùng sâu vùng xa rất lớn, nha lại thiếu dụng cụ nên rất khó hoạt động (Mỗi đợt công tác, chúng tôi phải dừng lại từ 1 đến 3 lần để rửa hấp dụng cụ, mới có dụng cụ làm tiếp).
Nay nhóm nha Tâm Việt xin báo cáo đến Trưởng đoàn để cân đối, bổ sung thêm dụng cụ cho nhóm nha hoạt động hiệu quả hơn. 
Cụ thể như sau:
– Nạy trung: 10 cây; 
– Nạy lớn: 5 cây; 
– Nạy nhỏ: 5 cây;
– Kềm 150: 5 cây;
– Kềm 151: 5 cây;
– Kềm mỏ chim răng cối hàm dưới: 05 cối lớn; 05 cối nhỏ;
– Hàm trên cối lớn: 05 phải, 05 trái.