Nhà hảo tâm Chương trình y tế xanh lần thứ 223 – 2016

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ

Chương trình ” TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG “

– Tặng Sách Giáo Khoa Cho 1000 Em Học Sinh Nghèo.

Dự Kiến 08/2016.

Chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng. Chân thành cảm ơn :

1/ Tặng 1000 bộ sách giáo khoa cho học sinh nghèo 
2/ Giáo dục y tế 
Do chương trình tặng nhiều điểm trường nên chỉ có nhóm Ban tổ chức thực hiện
BS Hồ Hoàng Tuấn.