Nhà hảo tâm Chương trình y tế xanh lần thứ 204 – 2015

0
218

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ

Chương trình ” Người nghèo và ước mơ về thuốc 

Huyện Gò Công Đông – Tỉnh Tiền Giang

Ngày 15/08/2015

Chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng. Chân thành cảm ơn :
– GIA ĐÌNH TRƯƠNG VĂN NHỨT- SOPHY HENG : 20.000.000 VNĐ
– Ông NGUYỄN VŨ ANH THÁI : 5.000.000 VNĐ
– Ông ĐOÀN HOÀI MINH : 25.000.000 VNĐ
  
STT MẠNH THƯỜNG QUÂN TÀI TRỢ
1
 Nhóm cô Thân
   
2
 Gia đình Bác sĩ Phước Bình An
1.000.000
VNĐ
3
 Gia đình Bác sĩ Thu Nam
1.000.000
VNĐ
4
 Cô Thân
nấm chay
5
 Trương Ngọc Thạch – USA
100
USD
6
 Ivy Nguyen FB
500.000
VNĐ
7  Lưu Thị Hảo – Q.BT  500.000 VNĐ
8  Chị Mai VK Đức 2.000.000 VNĐ
9  Bùi Thị Hạnh 1.000.000 VNĐ
10  Lê Diệu Tâm 11 hộp thuốc Hoàn Xích Hương
11  Gia đình Thái – Quyên 2.000.000 VNĐ
12  Tony Thái 1.000.000 VNĐ
13  Cô Nga – Q.10 1.000.000 VNĐ
 14  BS Hoàng Thị Xuân Hồng 2.000.000 VNĐ 
       
 
Cập nhật đến ngày 10/08/2015