Nhà hảo tâm Chương trình y tế xanh lần thứ 197 – 2015

0
196

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ

Chương trình ” Người nghèo và ước mơ về thuốc

Ngày 5/4/2015

Tài trợ chính Bà LONG HỒNG DIỆP : 40.000.000 VNĐ 

STT MẠNH THƯỜNG QUÂN TÀI TRỢ
1  Cô Thân Hàm Nghi 5kg thịt heo
2  Gia đình Bác sĩ Phước Bình An 1.000.000 VNĐ
3  Gia đình Bác sĩ Thu – Nam 1.000.000 VNĐ
4  Bà Nguyễn Thị Tố Liên 5.000.000 VNĐ
5  Bà Nguyễn Thị Tố Nguyệt (FB Nguyệt Nguyễn) 2.000.000 VNĐ
6  Gia đình Tô Ý 2.000.000 VNĐ
7  Nhóm Cô Thân Hàm Nghi 1.000.000 VNĐ
8  Bác sĩ Phước + Bác sĩ Nương (BV Trưng Vương) 500.000 VNĐ
9  Cô Nga (Vĩnh Viễn) 2.000.000 VNĐ
10  Gia đình Cô Chú Lộc Mai – Mỹ Tho 1.000.000 VNĐ
11  Bà Lưu Thị Hảo 500.000 VNĐ
12  Lưu Nguyễn – CK 200.000 VNĐ
13  Nhóm Sen Vàng (Bạn Cô Thân) 1.000.000 VNĐ
14

 Nguyễn Thị Thu Thủy

 Nguyễn Thị Thu – CK

2.000.000 VNĐ
15

 Một MTQ – CK (Quỳnh Như)

200.000 VNĐ
Cập nhật đến ngày 03/04/2015