Nhà hảo tâm Chương trình 271-272 năm 2019

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ

Chương trình Y Tế Xanh 271-272 

Ngày 07-08/09/2019

Trung thu và khám bệnh phát thuốc, tặng qua cho trẻ em Tỉnh Bình phước – Tỉnh Đak Nông.

Chân thành cảm ơn những tấm lòng Việt:
– Khám bệnh phát thuốc cho 500 người.
– Phát 200 phần quà cho hộ nghèo.
– Phát bánh trung thu và dụng cụ học tập 500 học sinh.
– Tiệc buffet cho 500 trẻ em.
STT MẠNH THƯỜNG QUÂN TÀI TRỢ
1 Chi Lan Anh Phạm 5.000.000 VNĐ
2 Gia đình BS Phước Bình An 1.000.000 VNĐ
3 Gia Đình BS Thu Nam 1.000.000 VNĐ
4 Nhóm Cô Thân 1.000.000 VNĐ
5 Cô Thân Hàm Nghi 5kg thịt
6 Anh DTP (Bạn Dũng) 2.000.000 VNĐ
7 Cụ Nguyễn Thị Cúc 2.000.000 VNĐ
8 Nguyễn Thị Mỹ Tiên (270 và – 273) 600.000 VNĐ
9 MTQ Ck 200.000 VNĐ
10 Ông Hồ Văn Quới 1.000.000 VNĐ
11 Phùng Quang Dũng – (Đức Quốc) 5.000.000 VNĐ
12 Chị Hồ Thị Bích Ngọc 20.000.000 VNĐ
13 Chị Nguyễn Lan 500.000 VNĐ
14 Chị Trang Mỹ Yến – USA 200 USD
15 Gia đình Bé Thiên Ân 10.000.000 VNĐ
16 MTQ 200.000 VNĐ
17 Gia đình Anh Vo Thành Danh 2.000.000 VNĐ
18 Cụ Nguyễn thị Cúc – 84 Tuổi 1.000.000 VNĐ
19 Gia đình bé Thiên Ân 15.000.000 VNĐ
Cập nhật đến ngày 06/09/2019
BS Hồ Hoàng Tuấn.
Mọi đóng góp xin gởi về
– Số 92 Nguyễn Thị Nhỏ – Phường 15 – Quận 11 – TP Hồ Chí Minh
– Số TK VND : 051.100.3844257 Ngân Hàng VIETCOMBANK)
– Số TK USD : 0421370412616 ( Swift code : BFTVVNVX) ngân hàng VIETCOMBANK
– Chủ TK : BS HỒ HOÀNG TUẤN
Ghi rõ Chương Trình Y Tế Xanh 271-272.
Vui lòng ghi rõ họ tên người ủng hộ
BS Hồ Hoàng Tuấn.
ĐT : 0916767272